Na základě zveřejněné výzvy Dobrý skutek 2018 bylo rozhodnuto o přidělení dotace z programu Dobrý skutek na signály.cz.

Podpořené projekty

Název: Evangelizační práce s dětmi v adoptivní farnosti Jeníkov

Kategorie: Na periferii (podpora osob na okraji společnosti)

Žadatel: Eliška Blažková (BELi), Ludmila Rozsypalová (Lilienka) a Táňa Dohnalová (Howkie)

Přidělená dotace: 7.000 Kč.

 

Gratulujeme.