Signály.cz vyhlašují novou výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v roce 2018.

Letos budou podpořeny 0 - 4 projekty z kategorií (k tématu):

  • A: Péče o společný domov ve světle encykliky Laudato si (environmentální projekty)
  • B: Hlas pro mladé (projekty, které zvýší aktivitu mladých v církvi nebo jejich angažovanost pro svět)
  • C: Na periferii (podpora osob na okraji společnosti)
  • D: Křesťanské umění

Každý vybraný projekt může získat 2.000 – 10.000 Kč. V žádosti je nutné uvést informaci, do jaké kategorie je projekt zařazen. Jiné projekty (které nespadají do uvedených kategorií) podpořeny nebudou. Celková částka k rozdělení je předpokládána ve výši 20.000 Kč. Informace k podávání žádostí.

Harmonogram výzvy

  • Vyhlášení výzvy: 9. 9. 2018
  • Příjem žádostí: 10. 9. – 30. 11. 2018
  • Rozhodnutí o přidělení dotace: do 15. 12. 2018
  • Realizace projektů: do 30. 6. 2019
  • Vyúčtování projektů a závěrečná zpráva: do 31. 8. 2019

Líbí se vám záměr podporovat projekty mladých křesťanů? Máte možnost finančně podpořit (=navýšit)  dotační částku? Staňte se naším partnerem. Děkujeme.