2017

 

Program Dobrý skutek je možné podpořit zasláním finanční částky na účet veřejné sbírky spolku 2600540640/2010 s variabilním symbolem 111 nebo odesláním DMS. Děkujeme všem dárcům.