Zdroj: http://www.jenikov.net/farnost/search.php?rsvelikost=sab&rstext=all-phpRS-all&rstema=23

Farnost Jeníkov je vesnice v severních Čechách, v diecézi Litoměřice. Tato farnost za poslední roky ožila a fara se naplnila dětmi. Jak to? Na to jsme se zeptali jedné ze dvou katechetek, které v Jeníkově současně působí - Elišky Blažkové. 

Co je náplní Vaší pracovní činnosti v Jeníkově? 

Ve farnosti Jeníkov se staráme o chod fary a kostela, vykonáváme pastorační činnost, věnujeme se jeníkovským dětem i těm z okolí, pomáháme jim s přípravou do školy, pořádáme pro ně prázdninové i víkendové akce. Vždy dbáme na ukazování správných životních hodnot. Zkrátka se snažíme s místními lidmi navázat kontakt a kamarádit se s nimi, zmiňovat se jim o Bohu a snažit se je přivést blíž k němu. Jak dlouho se této práci v Jeníkově věnujete? Samotná práce na oživení farnosti Jeníkov trvá již 20 let. Za tu dobu se zde na faře vystřídalo pár katechetek. My dvě jsme v září oslavily rok v Jeníkově a pokračujeme zde i nadále. 

 

Jakým způsobem Vám pomohl grant v rámci projektu Dobrý skutek? 

Zdroj: http://www.jenikov.net/farnost/search.php?rsvelikost=sab&rstext=all-phpRS-all&rstema=23

Díky grantu bylo možné pořídit mnoho věcí hlavně pro děti. Velmi se hodily třeba nové přezůvky. Dětí a různých návštěv se na faře prostřídá dost, přály jsme si proto mít přezůvky, za které by se člověk nemusel stydět. V rámci tzv. nedělní fary s dětmi hodně vyrábíme. Výtvarné potřeby jsou pro nás nedostatkové zboží. Díky grantu jsme mohly zakoupit nové štětce, nůžky, barevné papíry, tempery, modelovací hmotu FIMO atd. Také jsme si ulehčily přípravy zájemců na svátosti, protože jsme zakoupily více výtisků katechezí Youcat, komiksovou Bibli a další materiály, pomůcky a zpěvníky. Dětem jsme pořídily i rozlišovací dresy na fotbal. Každoročně se totiž zapojují do diecézního fotbalového klání nebo se účastní přátelských zápasů se svými fotbalovými kolegy z Teplic. Vrcholem všeho byl však stolní fotbálek, který teď bývá celé odpoledne v provozu a který bychom si bez grantu nemohly nikdy dovolit. 

 

Zdroj: http://www.jenikov.net/farnost/search.php?rsvelikost=sab&rstext=all-phpRS-all&rstema=23

Máte nějaké plány, co budete v Jeníkově dělat v budoucnu? (Co se osvědčilo, co chcete zachovat? Je něco, co byste chtěli změnit, nebo vylepšit?) 

Samotný proces evangelizace v této oblasti je neustále ve vývinu. Mění se katechetky, které tuto činnost dělají, mění se i lidé, doba. Metody, které se používaly před dvaceti lety, kdy zde bylo opravdu silné protikřesťanské smýšlení, nejsou potřeba dnes, a naopak. Co se ale nemění, je ukazování radostného života křesťana. Důležité je i laskavé jednání s lidmi, i když oni třeba laskaví nejsou. Děti se mají cítit přijímané, oceněné, milované. Osvědčuje se i věta: “Buďme vytrvalejší než ostatní.“ Neznamená to, že člověka odmítajícího Boha násilím potáhneme do kostela, ale necháme ho být, udržujeme s ním kontakt, za čas mu zase nabídneme možnost setkání s Bohem. Buď zase odmítne, nebo třeba ne. Někteří lidé prostě potřebují dozrát, trpělivost se vyplatí. Náš plán do budoucna je jednoduchý: zachovat faru v provozu, navazovat nové kontakty s místními a udržovat ty staré, zvát nové děti na faru. Jakým způsobem se to bude dělat, to ukáže čas, možnosti, prostředky, lidé. Bůh si to sám povede. 

Zdroj: http://www.jenikov.net/farnost/

Také nám neustále něco chybí. Třeba v tuto chvíli nejvíc postrádáme auto, ale vždy je to něco, bez čeho se dá chvíli přežít. Modlíme se i za nové katechetky, pomoc, kterou bychom velmi uvítaly. Pokřtěných lidí i katechumenů přibývá, akcí a všemožných požadavků také, práce je tu dost i pro deset katechetek. Také jsou potřeba lidé, kteří by se za Jeníkov, jeho obyvatele i za nás modlili. Někdy se cítíme bezmocné při pohledu na život některých mladých lidí, kteří těžko čelí nástrahám tohoto světa. Modlitba je často jediná šance, jak něco změnit k lepšímu (tímto vás nenápadně prosíme o modlitbu) Máme i jeden zvláštní plán do budoucna: Jeníkov býval v minulosti hojně navštěvované mariánské poutní místo, kam proudily davy lidí z Německa i z jiných krajů. Panna Marie Jeníkovská, Matka důvěry, má na svědomí zázračná uzdravení. Je veliká škoda, že se na to téměř zapomnělo, zejména místní netuší, co mají v Jeníkově za poklad. Chtěly bychom o PM Jeníkovské dát vědět jim i ostatním křesťanům. 

Autor: Maajenka