V roce 2017 budou podpořeny 0 - 4 projekty z kategorií (k tématu):

  • A: Evangelizace
  • B: Ekumenismus
  • C: Péče o společný domov ve světle encykliky Laudato si´
  • D: Podpora rodin a dětí

Každý vybraný projekt může získat 3.000 – 10.000 Kč. V žádosti je nutné uvést informaci, do jaké kategorie je projekt zařazen. Jiné projekty (které nespadají do uvedených kategorií) podpořeny nebudou. Celková částka k rozdělení je 20.000 Kč. Informace k podávání žádostí.

Harmonogram výzvy

  • Vyhlášení výzvy: 15. 8. 2017
  • Příjem žádostí: 1. 9. – 31. 10. 2017
  • Rozhodnutí o přidělení dotace: do 15. 11. 2017
  • Realizace projektů: do 30. 4. 2018
  • Vyúčtování projektů: do 30. 5. 2018